© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

Partint de processos d’investigació, i des d’un art volgudament social i polític -a cops històric, filosòfic, o en l’encreuament de procediments científics- m’endinso en projectes de caràcter visual, intentant conservar aquesta vessant d'investigació, documental. Parlo del poder, dels sistemes i dels mecanismes de discriminació que exerceix el mateix,  o sobre el silenci, i les eines utilitzades per al silenciat de les veus, femenines, de classe o estament social. O les amnèsies socials degudament volgudes. L’oblidem molt fàcilment, o se’ns imposa l’oblit. 

M'interessa el discurs en procés,  i evitar-ne els reduccionismes  comercials i estereotipats que malauradament inunden la nostra societat contemporània.

També des de la natura i la necessitat de comprendre els significats que li atribuïm o imposem, anant sempre als límits, a les franges, d’allò que no volem mirar i veure, per obrir-ne preguntes, interrogants o pensar possibilitats d’un nou món, d’una alternativa, davant la crisi o col.lapse del nostre món, i la de la societat del capital. Potser es tracta sols d’un acte de resistència, desobediència, revolta o insubmissió, el darrer reducte -en paraules de Frédéric Gros- de la nostra possibilitat de ser lliures.

 

Lleida, 1972
Llicenciada en Belles Arts, per la Universitat de Barcelona, ​​i màster per la Universitat de Lleida.
Professora, temporalment vaig estar associada a la Universitat de Lleida. Col·laboradora temporal al MACBA. Associada al MAV, Mujeres en las Artes Visuales. A Mascançà, Centre d'Estudis de al Pla d'Urgell. Associada i vaig ser membre temporal de la junta de la PAAC, Plataforma assembleària d'artistes de Catalunya. Associada a Canal Viu. I pertanyo a l'Arxiu Javelina, arxiu d'artistes visuals i altres agents culturals de Lleida, promogut pel Centre d'Art La Panera. Formo part d'el projecte Second Round, promogut per la Universitat de València.

Darrerament he realitzat exposicions individuals com l'Espai Zero de el Centre de documentació i museu tèxtil de Terrassa. A La Gotika de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. Les ruïnes de Santa Maria de Gualter de la Baronia de Rialb. En Museari. L'espai contenidor de La Trastera de Segur de Calafell. La Casa Museu Duran i Sanpere,  al Museu de Cervera o la Zona Baixa de la Universitat de Lleida. O en col·lectives a Lleida com les Beques d'Art i Natura a la Creació 2017-18, al Centre d'Art La Panera de Lleida; Larva. Biennal d'Arts Plàstiques i Visuals de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. O l'Edifici Transfronterer de les Cultures de la Universitat de Lleida. A Madrid a la VIII Biennal Internacional d'Art Tèxtil Contemporani WTA. Ciutat sostenible. Madrid Espanya 2019. Exposició artistes convidats. The Essence Fiber Art (USA, Canadà, Finlàndia, Polònia, Letònia, Lituània, Portugal, Itàlia, França, Bèlgica, Anglaterra, Escòcia, Xina, Japó, Corea, Índia i Espanya com a seu de la Biennal). VI Muestra efímera de creación contemporania a espacios en desuso, Se Alquila Tiempo, al Centre d'interpretació de Madrid Riu. La VI Muestra efímera de creación contemporánea en espacios en desuso, Se Alquila Margen, a l'Auditori de la Casa de Camp de Madrid.
A València, en Poètiques Museari: Art i provocació des de la Diversitat Sexual, a la Fundació La Posta. I, Women in Work. Dona, art i treball en la globalització a la Sala d'exposicions de l'Rectorat de la UPV, Universitat Politècnica de València. Organitzat per ACVG (art contra la violència de gènere) i el departament d'escultura de la facultat de Belles Arts de València.
A Cuenca a Poètiques del múltiple. Col·leccions i Arxius d'Art Contemporani (CAAC), al Paranimf de la UCLM, Universitat de Castella i la Manxa. A la Casa Massot-Dalmases de Cervera. A Barcelona al Media Quiosc, de el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona. I a Lisboa al Culturgest. O en la col·lectiva Memòria i reivindicació a l'antiga sala de Can Marçal de Llorenç de Penedès, comissariada pel curador, galerista i artista Ramon Sicart. La Biennal de Riudebitlles i el Museu Paperer de Capellades. O al Embarrat Festival. La gran màquina V. Silenci, al Museu de la mecanització agrària Cal Trepat de Tàrrega. I, darrerament en la col·lectiva En el nom de la mare, en el nom de la terra, a ACVIC.
He estat en residències com la Beca Art i Natura a la Creació, del Centre d'Art la Panera de Lleida, el CAN de Farrera, i el Centre d'Art i Natura, CDAN d'Osca, o a l'ACUR, arxiu comarcal de l'Urgell, de Tàrrega.
Des del social, és important la tasca que he dut a terme en seminaris, tallers, conferències, al centre d'art la Panera de Lleida, a la Universitat de Lleida, a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​al Museu marítim de Barcelona, ​​a la Universitat de València, en les Jornades museus i perspectiva de gènere, celebrades a Barcelona i Cervera. A INSEA (International Society for Education Through Art), o Deleuze Studies Conference, The territory in-between, ambdós celebrats a Lisboa. O en Culturas del diálogo. Congreso Internacional Musapalabra-Oficio de Palabreirxs: Migración, de la Xarxa Museística provincial de Lugo.
He col·laborat en revistes, publicacions, amb projectes d'artista, com DUODA (Centre d'investigació de dones de la Universitat de Barcelona). He realitzat tallers com per a la Cumprativa de Llorenç de Penedès, organitzat per Ramon Sicart, per al Centre d'Art la Panera de Lleida o per al Grand Tour de Nau Côclea de Camallera a Girona.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Partiendo de procesos de investigación, y desde un arte intencionadamente social y político -a veces histórico, filosófico, o en el cruce de procedimientos científicos- me adentro en proyectos de carácter visual, intentando conservar esta vertiente de investigación, documental.

Hablo de poder, los sistemas y los mecanismos de discriminación que ejerce el mismo, o sobre el silencio, y los herramientas utilizadas para el silenciado de las voces, femeninas, de clase o estamento social, amnesias sociales. Olvidamos muy fácilmente, o se nos impone el olvido.

Me interesa el discurso en proceso, más que los resultados. Evitando reduccionismos comerciales y estereotipados que desgraciadamente inundan nuestras sociedades contemporáneas.

 

También desde la naturaleza y la necesidad de comprender los significados que le atribuimos o imponemos, yendo siempre a los límites, a las franjas, de lo que no queremos mirar y ver, para abrir preguntas, interrogantes o pensar posibilidades de un nuevo mundo, de una alternativa, ante la crisis o colapso del nuestro mundo, y la de la sociedad capitalista. Quizás es trata solo de un acto de resistencia, desobediencia, revuelta o insumisión, el último reducto -en palabras de Frédéric Gros- de nuestra posibilidad de ser libres.

Lleida, 1972

Licenciada en Bellas Artes, por la Universidad de Barcelona, y máster por la Universidad de Lleida. 

Profesora, temporalmente estuve asociada a la Universidad de Lleida. Colaboradora temporal en el MACBA. Asociada al MAV, Mujeres en las Artes Visuales. A Mascançà, Centro de Estudios del Pla d’Urgell. Asociada y fui miembro temporal de la junta de la PAAC, Plataforma asamblearia de artistas de Cataluña. Asociada a Canal Viu. Y pertenezco al Arxiu Javelina, archivo de artistas visuales y otros agentes culturales de Lleida, promovido por el Centro de Arte La Panera de Lleida. Formo parte del proyecto Second Round, promovido por la Universidad de Valencia. 

 

Últimamente he realizado exposiciones individuales como el Espacio Cero del Centro de documentación y museo textil de Terrassa. En La Gotika del Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. Las ruinas de Santa Maria de Gualter de la Baronia de Rialb. En Museari. El espacio container de La Trastera de Segur de Calafell. La Casa Museo Duran y Sanpere, el Museo de Cervera o la Zona Baixa de la Universidad de Lleida. O en colectivas en Lleida como las Becas de Arte y Naturaleza a la Creación 2017-18, en el Centro de Arte La Panera de Lleida; Larva. Bienal de Artes Plásticas y Visuales del Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. O el Edificio Transfronterizo de las Culturas de la Universidad de Lleida. En Madrid a la VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA. Ciudad sostenible. Madrid España 2019. Exposición artistas invitados. The Essence Fiber Art (USA, Canadá, Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra, Escocia, China, Japón, Corea, India y España como sede de la Bienal). VI Muestra efímera de creación contemporánea en Espacios en desuso, Se Alquila Tiempo, en el Centro de interpretación de Madrid Río. La VI Muestra efímera de creación contemporánea en Espacios en desuso, Se Alquila Margen, en el Auditorio de la Casa de Campo de Madrid. 

En Valencia, en Poéticas Museari: Arte y provocación desde la Diversidad Sexual, en la Fundación La Posta. Y, Women in Work. Mujer, arte y trabajo en la globalización en la Sala de exposiciones del Rectorado de la UPV, Universidad Politécnica de Valencia. Organizado por ACVG (arte contra la violencia de género) y el departamento de escultura de la facultad de Bellas Artes de Valencia.

En Cuenca en Poéticas de lo múltiple. Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo (CAAC), en el Paraninfo de la UCLM, Universidad de Castilla y la Mancha. En la Casa Massot-Dalmases de Cervera. En Barcelona en el Media Quiosc, del Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona. Y en Lisboa en el Culturgest. O en la colectiva Memoria y reivindicación en la antigua sala de Can Marçal de Llorenç del Penedès, comisariada por el curador, galerista y artista Ramon Sicart. La Bienal de Riudebitlles y el Museu Paperer de Capellades. O en el Embarrat Festival. La gran máquina V. Silencio, en el Museo de la mecanización agraria Cal Trepat de Tàrrega. Y, últimamente en la colectiva En el nombre de la madre, en el nombre de la tierra, en ACVIC, comisariada por Assumpta Bassas.

He estado en residencias como la Beca Arte y Naturaleza a la Creación, del Centro de Arte la Panera de Lleida, el CAN de Farrera, y el Centro de Arte y Naturaleza, CDAN de Huesca, o en el ACUR, archivo comarcal del Urgell en Tàrrega.

Desde el social, es importante la tarea que he llevado a cabo en seminarios, talleres, conferencias, en el centro de arte la Panera de Lleida, ​​en la Universidad de Lleida, en la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​en el Museo Marítimo de Barcelona, ​​en la Universidad de Valencia, en las Jornadas museos y perspectiva de género, celebradas en Barcelona y Cervera. En INSEA (International Society for Education Through Art), o Deleuze Studies Conference, The territory in-between ambós celebradas en Lisboa. O en Culturas en Diálogo. Congreso Internacional Musapalabra-Oficio de Palabreirxs: Migración, de la Rede Museística provincial de Lugo.

He colaborado en revistas, publicaciones, con proyectos de artista, como DUODA (Centro de investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona). He realizado talleres como para la Cumprativa de Llorenç del Penedès, organizado por Ramon Sicart, para el Centro de Arte la Panera de Lleida o para el Grand Tour de Nau Côclea de Camallera en Girona.