© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

Partint de processos d’investigació, i des d’un art volgudament social i polític -a cops històric, filosòfic, o en l’encreuament de procediments científics- m’endinso en projectes de caràcter visual, intentant conservar aquesta vessant d'investigació, documental. Parlo del poder, dels sistemes i dels mecanismes de discriminació que exerceix el mateix,  o sobre el silenci, i les eines utilitzades per al silenciat de les veus, femenines, de classe o estament social. O les amnèsies socials degudament volgudes. L’oblidem molt fàcilment, o se’ns imposa l’oblit. 

M'interessa el discurs en procés,  i evitar-ne els reduccionismes primaris, comercials i estereotipats que malauradament inunden la nostra societat contemporània.

També des de la natura i la necessitat de comprendre els significats que li atribuïm o imposem, anant sempre als límits, a les franges, d’allò que no volem mirar i veure, per obrir-ne preguntes, interrogants o pensar possibilitats d’un nou món, d’una alternativa, davant la crisi o col.lapse del nostre món, i la de la societat del capital. Potser es tracta sols d’un acte de resistència, desobediència, revolta o insubmissió, el darrer reducte -en paraules de Frédéric Gros- de la nostra possibilitat de ser lliures.

Lleida, 1972

Artista visual i docent. Associada a la MAV (Mujeres en las Artes Visuales), a Mascançà (Centre d'investigacions del Pla d'Urgell, Lleida), i a Canal Viu (Associació en defensa de les arbredes del Canal d'Urgell i el seu entorn). Formo part de l'Arxiu Javelina, arxiu d’artistes lleidatans, gestionat i promogut pel Centre d'Art la Panera i l'Institut d'Estudis Ilerdencs.

He estat membre de la junta de la PAAC. I, vaig estar professora associada de la Universitat de Lleida. També vaig col.laborar amb el MACBA, en conveni amb la Universitat de Barcelona.

 

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Les meves primeres peces es presentarien a Lleida en la mostra anomenada Entrega, l'any 1994, 1996 i 2000, o en sales com la sala Maria Vilaltella del Cercle de Belles Arts, o la sala de la plaça de Sant Joan, la Fundació La Caixa , o la desapareguda sala del Roser. D'allí exposaria a altres llocs del territori com Vic, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Premià de Dalt, museu de Valls.

Darrerament he realitzat exposicions individuals i/o accions,  com a l'Espai zero. Centre de documentació i museu tèxtil de Terrassa,  al Grand Tour 2019 de Nau Côclea de Camallera, a la gòtica de l'Institut d'estudis Ilerdencs de Lleida.

L'espai container de la Trastera de Segur de Calafell, a l'antic monestir medieval de Santa Maria de Gualter, a la casa Massot-Dalmases de Cervera, a la casa Duran i Sanpere del museu de Cervera; però també en una sala annexa del mateix museu, a Museari o a la Zona Baixa de la Universitat de Lleida.

O, en col.lectives com l’actual Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA. Ciudad sostenible. Madrid España 2019, exposició d’artistes convidats, al Centro Cultural Galileo de Madrid, a la col.lectiva de les beques Art i Natura a la creació 2017-18 al Centre d’Art la Panera de Lleida. A la col.lectiva Memòria i Reivindicació, a l’antiga sala de Can Marçal a Llorenç del Penedès, a la Biennal de Riudebitlles. Al museu paperer de Capellades. A l’Embarrat Festival. La gran màquina V, al museu de la mecanització agrària de Cal Trepat de Tàrrega. A Poeticas de lo múltiple al Paranimf de la UCLM de Cuenca. A Madrid a la Muestra efímera de creación contemporania en espacios en desuso, Se Alquila, Margen, a l’auditori de la Casa de Campo, però també a Se alquila Tiempo, al Centro de Interpretación de Madrid Río. A València a Women in Work. Dona, art i treball a la globalització en el Rectorat de la UPV, o Poètiques Museari: Art i provocació des de la Diversitat sexual a la Fundació La Posta. Alhora que també a l’edifici Transfronterer de les Cultures de la Universitat de Lleida, a la Zona Baixa de la UDL, al Culturgest de Lisboa.

 

Des del social, és important la tasca que he dut a terme en seminaris, tallers, conferències, al Centre d'art la Panera de Lleida, al Media Quiosc del Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona, a la Universitat de Lleida, a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Museu Marítim de Barcelona, a les Jornades museus i perspectiva de gènere, celebrades a Barcelona i Cervera. O a l'INSEA ( International Society for Education Through Art), celebrat a Lisboa. O a Culturas en diálogo 2018-2019: Congreso Internacional Musapalabra-Oficio de Palabreirxs: Migración, de la Rede Museística provincial de Lugo.

He estat en residències artístiques com a l'ACUR, Arxiu Comarcal de l’Urgell. I, he estat becada per les beques d’Art i Natura convocades pel Centre d'Art la Panera, Centre d'Art i Natura de Farrera, CAN, i el CDAN d'Osca, en una residència al CAN de Farrera.

He col.laborat en revistes, publicacions, amb projectes d'artista, com a DUODA (Centre d’investigació de dones de la Universitat de Barcelona). 

 

 

 

Partiendo de procesos de investigación, y desde un arte intencionadamente social y político -a veces histórico, filosófico, o en el cruce de procedimientos científicos- me adentro en proyectos de carácter visual, intentando conservar esta vertiente de investigación, documental.

Hablo de poder, los sistemas y los mecanismos de discriminación que ejerce el mismo, o sobre el silencio, y los herramientas utilizadas para el silenciado de las voces, femeninas, de clase o estamento social. O los amnesias sociales debidamente queridas. Olvidamos muy fácilmente, o se nos impone el olvido.

Me interesa el discurso en proceso, y evitar reduccionismos primarios, comerciales y estereotipados que desgraciadamente inundan nuestra sociedad contemporánea.

También desde la naturaleza y la necesidad de comprender a los significados que le atribuimos o imponemos, yendo siempre los límites, a las franjas, de lo que no queremos mirar y ver, por abrir preguntas, interrogantes o pensar posibilidades de un nuevo mundo, de una alternativa, ante la crisis o colapso del nuestro mundo, y la de la sociedad capitalista. Quizás es trata solo de un acto de resistencia, desobediencia, revuelta o insumisión, el último reducto -en palabras de Frédéric Gros- de nuestra posibilidad de ser libres.

 

Lleida, 1972

Artista visual y docente. Asociada a la MAV (Mujeres en las Artes Visuales), Mascançà (Centro de investigaciones del Pla de Urgell, Lleida) , y a Canal Viu (Associación en la defensa de loa árboles del Canal d'Urgell y su entorno). Formo parte del Archivo Javelina, archivo de artistas leridanos, gestionado y promovido por el Centro de Arte La Panera y el Instituto de Estudios Ilerdencs.

Soy miembro de la junta de la PAAC. Y, fuí profesora asociada de la Universidad de Lleida. También colaboré con el MACBA, en convenio con la Universidad de Barcelona.

 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Mis primeras piezas se presentarían en Lleida en la muestra denominada Entrega, en 1994, 1996 y 2000, o en salas como la sala María Vilaltella del Círculo de Bellas Artes, o la sala de la plaza de San Juan, la Fundación La Caixa, o la desaparecida sala del Roser. De allí expondría a otros lugares del territorio como Vic, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, ​​Premià de Dalt o el museo de Valls.

Últimamente he realizado exposiciones individuales y / o acciones, como en el Espacio cero. Centro de documentación y museo textil de Terrassa, Grand Tour 2019 de Nau Côclea de Camallera, en la Gótica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, el espacio container de La Trastera de Segur de Calafell, en el antiguo monasterio medieval de Santa Maria de Gualter, en la casa Massot-Dalmases de Cervera, en la casa Duran Sanpere del museo de Cervera; pero también en una sala anexa del mismo museo, en Museari o en la Zona Baixa de la Universidad de Lleida.

O, en colectivas como poéticas de lo múltiple en el Paraninfo de la UCLM de Cuenca. En Madrid en la Muestra efímera de creación contemporánea en espacios en desuso, Se Alquila, Margen, en el auditorio de la Casa de Campo, pero también a Se alquila Tiempo, el Centro de Interpretación de Madrid Río.

En Valencia en Women in Work. Mujer, arte y trabajo en la globalización en el Rectorado de la UPV, o Poéticas Museari: Arte y provocación desde la diversidad sexual en la Fundación La Posta. A la vez que también en el edificio Transfronterizo de las Culturas de la Universidad de Lleida, a la Zona Baixa de la UDL. En el Culturgest de Lisboa. La Biennal de Riudebitlles. Al museu paperer de Capellades. 

En el  Embarrat Festival. La gran màquina V, en el Museu de la mecanització agrària de Cal Trepat de Tàrrega. en la colectiva, memoria y reivindicación en la antigua sala de Can Marçal de  Llorenç del Penedès, en a col.lectiva de les beques Art i Natura a la creació 2017-18 en el Centre d'Art la Panera, y actualmente en la  Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA. Ciudad sostenible, Madrid España 2019. Exposición de artistas invitados. Centro Cultural Galileo de Madrid. 

 

 

Desde el social, es importante la tarea que he llevado a cabo en seminarios, talleres, conferencias, en el Centro de arte La Panera de Lleida, en el Media Quiosco del Centro de Artes Santa Mónica de Barcelona, ​​en la Universidad de Lleida, a la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​en el Museo Marítimo de Barcelona, ​​en las Jornadas museos y perspectiva de género, celebradas entre Barcelona y Cervera. O en el INSEA (International Society for Education Through Art), celebrado en Lisboa.O a Culturas en diálogo 2018-2019: Congreso Internacional Musapalabra-Oficio de Palabreirxs: Migración, de la Rede Museística provincial de Lugo.

He estado en residencias artísticas como el ACUR, Archivo del Urgell. Y, he estado becada por las becas de Arte y Naturaleza convocadas por el Centro de Arte La Panera, Centro de Arte y Naturaleza de Farrera, CAN, y el CDAN de Huesca, en una residència en el CAN de Farrera.

 

He colaborado en revistas, publicaciones, con proyectos de artista, como DUODA (Centro de investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona.