top of page

La construcció d'una narrativa que veiem truncada per absència, és a dir, inexistència de documentació, una pèssima realitat que poso sobre la taula, per a la seva reflexió i posterior anàlisi crític. La història inexistent o parcial de Dolors Codina i Arnau, primera alcaldessa catalana (1), ens endinsa del visible de la seva posició al seu anvers, als mecanismes d'esborrat i ocultació històrics que han silenciat les dones sols pel simple fet de ser-ho. Interessos, equívocs... Molts han estat els mecanismes d'escombrat femení; els silencis imposats o autoimposats (Dolors signaria com D. potser com a mecanisme d'ocultació o mascarada), o l'absència continuada de dones en la casuística els arxius tradicionals. Històries de famílies tractades des del poder i la mirada heteropatriarcal. La història de Dolors és una història d'homes, d'homes com el pare, els germans, els cosins... D'en Francesc Codina Reixachs, el pater familia. ORDEN CIRCULAR de 29 de julio de 1942 - títol d'aquest projecte- entrellaça amb molts d'aquests mecanismes d'ocultació i esborrat, però sobretot amb la purga i destrucció documental massiva que es realitza en el 37, 38, 42 ... i que obliga a la destrucció de documentació oficial procedent de diferents organismes com ajuntaments per a la realització de pasta de paper, un esdeveniment històric que marcarà també la destrucció dels arxius de Dolors, de les actes i altres documents oficials del consistori, i per tant de la seva visibilitat, el silenciat d'una narrativa.

 

 

 

 

ORDEN CIRCULAR de 29 de julio de 1942. Documentació, llibre d'artista, fulletó de diari, caixa d'edició limitada, video de 13.59 min i acció-taller performatiu. Realitzat a partir de la residència artística a l'ACUR. Tàrrega. 2017-2018.

(1) Va exercir com alcaldessa del Talladell, entre el 1924 al 1930, poble que actualment és una entitat municipal descentralitzada pertanyent a Tàrrega.

orden7.jpg
bottom of page