Crec que el que l'art compromès en aquest moment té dues vies, o posar en evidència la situació en la qual ens trobem, crisi o col·lapse com a civilització, o que en proposi alternatives per a un nou model social, en aquest sentit el passat pot ser una valuosa referència. Ambdues vies són prou interessants, conscienciar o crear propostes per a nous mons.

© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube