top of page

Sabó de no rentar,

d'embrutar,

d'empastifar,

d'ensutzar,

d'emporcar,

d'enllordar,

de pol.luir,

d'emmascarar,

d'enseutjar,

de tacar,

d'embrutir,

d'ensutzeir,

de porquejar,

d'emmerdar,

d'enllefiscar...

 

Acte de subversió, de revel.lió, d'antineteja.

Sabó de no rentar. Sabó i pigment blauet... Edició limitada. 2016-18

bottom of page