© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

Partint d'un procés judicial de dones acusades de bruixes de 1627, i d'un inventari de plantes - realitzat al costat d'un botànic- en un lloc on van esdevenir els suposats actes descrits en aquest document, vam arribar a la descoberta de la relació existent entre aquestes dones que foren acusades de bruixes a la fi de l'Edat Mitjana i els espais que van habitar, avui en dia espais erms, que es contraposen a la societat del consum. La semblança sembla evident, estem davant dones inconformes, en terres inconformes, alternativa a el sistema productiu del capitalisme. La peça -impresa amb un fragment d'aquest lloc, i les seves plantes- tracta de ser una reivindicació, la d'aquestes dones, al seu torn que de les plantes oportunistes i ruderals (popularment conegudes com males herbes) que creixen en aquests espais, en un moment que necessitem, que ens urgeix alternatives davant l'imminent caiguda del capitalisme.

 

Olga Olivera-Tabeni. Esbós d'una pancarta per a un estat ruderal. La peça forma part del projecte de Constitució d’un Estat ruderal ideal fundat en els marges. 

Impressió tèxtil de fotografies (per les dues cares. 

Tèxtil i vares de fusta sense tractar.

150 x 240 alt.

2019.

La peça es va exposar a la VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA. Ciudad sostenible. Madrid España 2019. Exposició artistes convidats. Centro Cultural Galileo. Madrid. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partiendo de un proceso judicial de mujeres acusadas de brujas de 1627, y de un inventario de plantas - realizado junto a un botánico- en un lugar donde acontecieron los supuestos actos descritos en dicho documento, llegamos al descubrimiento de la relación existente entre estas mujeres que fueran acusadas de brujas a finales de la Edad Media y los espacios que habitaron, trátese hoy en día de espacios baldíos que se contraponen a la sociedad del consumo. La semejanza parece evidente, estamos ante mujeres inconformes, en tierras inconformes, alternativa al sistema productivo del capitalismo. La pieza -impresa con un fragmento de dicho lugar- trata de ser una reivindicación, la de estas mujeres, a su vez que de las plantas oportunistas y ruderales (popularmente conocidas como malas hierbas) que crecen en dichos espacios, en un momento que necesitamos, que nos urge alternativas ante el inminente desplome del capital.

Esbozo de una pancarta para un estado ruderal. La pieza forma parte del proyecto de Constitución de un Estado ruderal ideal fundado en los márgenes.

Impresión textil de Fotografías

Textil y varas de madera de madera sin tratar

150ancho x 240 alto.

2019

La pieza se expuso en la VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA. Ciudad sostenible. Madrid España 2019. Exposición de artistas convidados. Centro Cultural Galileo. Madrid.