top of page
brujas1.jpg
brujas2.jpg
IMG_2555.jpg

Partint d'un procés judicial de dones acusades de bruixes de 1627, i d'un inventari de plantes - realitzat al costat d'un botànic- en un lloc on van esdevenir els suposats actes descrits en aquest document, vam arribar a la descoberta de la relació existent entre aquestes dones que foren acusades de bruixes a la fi de l'Edat Mitjana i els espais que van habitar, avui en dia espais erms, que es contraposen a la societat del consum. La semblança sembla evident, estem davant dones inconformes, en terres inconformes, alternativa a el sistema productiu del capitalisme. La peça -impresa amb un fragment d'aquest lloc, i les seves plantes- tracta de ser una reivindicació, pancarta o proclama, la d'aquestes dones, al seu torn a la terra i amb aquestes plantes oportunistes i ruderals (popularment conegudes com males herbes) que creixen en aquests espais, en un moment que necessitem, que ens urgeix alternatives davant l'imminent caiguda del capitalisme.

 

Olga Olivera-Tabeni. Esbós d'una pancarta per a un estat ruderal. La peça forma part del projecte de Constitució d’un Estat ruderal ideal fundat en els marges. Impressió tèxtil de fotografies (per les dues cares). Tèxtil i vares de fusta sense tractar. 150 x 240 alt. 2019.

La peça es va exposar a la VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA. Ciudad sostenible. Madrid España 2019. Exposició artistes convidats. Centro Cultural Galileo. Madrid. Actualment es troba a la col.lectiva En el nom de la mare, en el nom de la terra, comissariada per Assumpta Bassas a ACVIC.

bottom of page