© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

La construcció d'embassaments significa sempre un canvi dràstic en els territoris afectats, la desaparició de rius, la destrucció de tot un paisatge. Granges i terres expropiades que desarticulen comunicacions i poblacions, carreteres i història ... El desarrelament de moltes persones. La pèrdua de terra, de casa, implica sempre un desajust important, una ferida profunda en la vida de les persones. En el fil de l'aigua parteix d'un projecte d'investigació i producció artística gestat al voltant de la idea d'embassament, es tracta d'una reflexió profunda sobre les conseqüències que comporten les construccions d'aquests grans estructures hidràuliques.

El projecte, que té com a base una peça realitzada el 2000, C-1313, treballa bàsicament, al fil de l'aigua, a l'espai intermedi que es genera en la intersecció entre el pla aigua i el pla terra. Es tracta d'un cordó que el voreja perimetralment. Cordó que de vegades pot ser més ample -una cinta ampla- o més estret, un cordill, depenent de les avingudes que produeix el desglaç, o la necessitat d'aigua dels regants de la plana ... El projecte treballa en aquest el cordó, línia, recta límit ... tot cal entendre-ho com un espai no plaent, com una recta adolorida (dolorosa), donat és ella la que decideix tot el que queda dins i fora de l'aigua, que se salva o que s'enfonsa, que predestina ... L'any 2000 amb la construcció de l'embassament hi havia una gran expectació al voltant d'aquesta recta, el lloc on finalment es situaria. Es tractava d'una línia esperpèntica, que decidia el futur dels seus habitants, i que per això tothom d'alguna manera temia. Recta emocional, que definia el drama.

Projecte inicialment realitzat a l'embassament de Rialb, provincia de Lleida. Fotografies, peces tèxtils i un parell de videos de 04.54 i 04.05 min. 2016-17.

 

La construcción de embalses significa siempre un cambio drástico en los territorios afectados, la desaparición de ríos, la destrucción de todo un paisaje. Granjas y tierras expropiadas que desarticulan comunicaciones y poblaciones, carreteras e historia ... El desarraigo de muchas personas. La pérdida de tierra, de casa, implica siempre un desajuste importante, una herida profunda en la vida de las personas. En el hilo del agua parte de un proyecto de investigación y producción artística gestado alrededor de la idea de embalse, se trata de una re exión profunda sobre las consecuencias que conllevan las construcciones de estos grandes estructuras hidráulicas.

El proyecto, que tiene como base una pieza realizada en 2000, C-1313, trabaja básicamente, en el hilo del agua, en el espacio intermedio que se genera en la intersección entre el plano agua y el plano tierra. Se trata de un cordón que lo bordea perimetralmente. Cordón que a veces puede ser más ancho -una cinta ancha- o más estrecho, un cordel, dependiendo de las avenidas que produce el deshielo, o la necesidad de agua de los regantes del llano ... El proyecto trabaja en este el cordón, línea, recta límite ... Pese hay que entenderlo como un espacio no placentero, como una recta dolorida (dolorosa), dado es ella la que decide todo lo que queda dentro y fuera del agua, que se salva o que se hunde, que predestina ... en el año 2000 con la construcción del embalse había una gran expectación en torno a esta recta, del lugar donde finalmente se situaría. Se trataba de una línea esperpéntica, que decidía el futuro de sus habitantes, y que por ello todo el mundo de alguna manera temía. Recta emocional, que definía el drama.

Proyecto inicialmente realizado en el embalse de Rialb, província de Lérida.